Bayer zato 50WG 150g

126.00

Opis

Zato 50 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu mezostemicznym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni, śliwy, truskawki, agrestu, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, maliny, borówki wysokiej i marchwi przed chorobami grzybowymi. Działanie mezostemiczne polega na rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści, wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniu wgłębnym połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.Sporządzanie cieczy użytkowejPrzed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka Zato 50 WG łącznie ze środkiem Antracol 70 WG należy sporządzić ciecz użytkową środka Zato 50 WG i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika opryskiwacza sporządzoną w osobnym naczyniu zawiesinę środka Antracol 70 WG. Opróżnione opakowania po środku Antracol 70 WG przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, który następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie””W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).” lalka lol surprise cena
, lalki shimmer i shine
, domek z płótna
, samoloty z lego
, a 10 gry
, odkurzacze philips
, pilnik do stóp
, gry o patyczakach
, kolorowanka jurassic world lego

yyyyy

 


Bayer // Środki ochrony roślin //